• Информационен сайт на СУ "Христо Ботев"
    Информационен сайт на СУ "Христо Ботев"
  • СУ “Христо Ботев”, град Драгоман, отбеляза 151 години от гибелта на Апостола на свободата.
    СУ “Христо Ботев”, град Драгоман, отбеляза 151 години от гибелта на Апостола на свободата.
    В памет на живота и делото на Васил Левски под надслов “151 години безсмъртие”, ученици от 5., 6. и 10. клас представиха поетичен рецитал и драматизация на “Апостола в премеждие” по Иван Вазов. Ученици от 5. клас изпълниха песента "Хубава си, моя горо"
История на училището

История на училището

На 01.09.1921 год. се открива за първи път прогимназия на гара Драгоман. Това се налага от увеличаване на селището, поради заселването на бежанци след сръбската окупация на Цариброд и преместването на митницата в Драгоман. Училището е трикласно и се посещава в частната къща на Милан Аначков. През 1931 год. то става районна прогимназия.

На 15.09.1938 год. учениците се преместват в новопостроената училищна сграда. На 02.06.1939 год. училището учредява за патрон безсмъртния поет революционер Христо Ботев. През 1971 год. влиза в експлоатация новопостроената част от още 6 класни стаи. От 1974 год. училището е обявено за ЕСПУ. Закупува се ново обзавеждане и се подобрява материално-техническата база. През 1989 год. то е обявено за СОУ. От 1994 год. в училището се въвежда предпрофесионална подготовка, по която се подготвят два випуска по специалностите банково дело и митническо комисионерство. През 2004 год. в СОУ „Христо Ботев” е въведена паралелка с технологичен профил туризъм. 

СУ "Христо Ботев" - Огнище на знания и родолюбие