План за провеждане на обучението по БДП и графици на часовете.

План за провеждане на обучението по БДП и графици на часовете.

План за провеждане на обучението по  "Безопасност на движението по пътищата (БДП)" и  графици за часовете по БДП от 1 до 4 клас и от 5 до 12 клас.