Информационни технологии - онлайн обучение

Информационни технологии - онлайн обучение

Информационни технологии - онлайн обучение

Моля, всички ученици да се регистрират в новата платформа за обучение. Указания и кодове са ви изпратени във фейсбук групите и много от вас вече са успяли. Може да изгледате видео уроци в Y-TUBE  - МОН ЕЛ. ОБУЧЕНИЕ ПОТЪРСЕТЕ.

,

 

1. За 5 клас - Прикачвам ви линк към електронния учебник за 5 ти клас, също така и сканиран файл с 1 ви урок за ET, който сме взели вече и 2 ри урок за диаграми с който да се запознаете. Моля, пишете има ли проблем с достъпа или други въпроси.

   1.1  Задачата ви за утре  23,03,2020 е да се упражните още в компютърната текстообработка. Не сме правили упражнението на стр. 61 - Рисувайте със символите. Нарисувайте зайчетата и бухала /като използвате символите - точка, запетайка, кавички , скоби/ в един документ с име simvoli и го прекачете в новата платформа за обучение.

 

Електронен учебник по ИТ

2. За 6 клас - Прикачвам ви линк към електронния учебник за 6 ти клас, също така и сканиран файл със следващия  урок за ET. Моля, пишете има ли проблем с достъпа или други въпроси.

    2.1.Очаквам да направите упражнението към урока. Да създадете и оформите таблицата, както е показано, да запишете файла под името Bal.xlsx и да го изпратите на имейла ми.

    2.2 Продължаваме с упражнението. Забравили сте как създаваме аритменични формули. Моля припомнете си урока на стр. 46,47 и създайте в колона G аритметична формула за пресмятане на сумата и оформете колона Е за единична цена с тип на клетките в лв, с точност до 2 знак и отново го изпратете отново с име Bal.

Електронен учебник по ИТ

Моля за часа утре 24,03,2020 г да изгледате видео урок - преговор за създаване на аритметични изрази в ЕТ. Много от вас са ги забравили. Упражнението съм качила и в онлайн платформата MS Teams

Отворете от тук!

3. За 7 клас- Прикачвам ви линк към електронния учебник за 7 ти клас, също така и сканиран файл с упражнението, което прочетохме последния час/ Задача 1 -стр.50,51/ и сега очаквам от вас да решите задачата, като създадете необходимите формули и да ми изпратите файла на имейла. Прикачвам и създадения файл /Razhodi.xlsx /за ваше улеснение

Електронен учебник по ИТ

 

4.За 8 клас - Прикачвам ви линк към електронния учебник за 8 ми клас

Следва да се запознаем с 4 раздел от учебника - Създаване и публикуване на информация в интернет. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове - стр. 59,60

Очаквам ви за въпроси и задачи!

Елекронен учебник по ИТ за 8 клас

 

5.За 9 ти клас - Прикачвам ви линк към електронния учебник за 9 ти клас

Урок за преговор - стр.83,84,85,86 - Валидиране на данни 

Моля преговорете урока и решете зад. 1,2,3 та на стр.87 . Изпратете файла записан с името zodii

Електронен учебник по ИТ за 9 ти клас

 

6. За 10 клас - Прикачвам ви линк към електронния учебник за 10 ти клас

Електронен учебник по ИТ за 10 клас

7. За 11 ти клас - Прикачвам лекции по HTML.

Очаквам ви за въпроси и задачи.