1. НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

1. НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

1. НОЕМВРИ - ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

По случай 1. ноември учениците от 6. клас потърсиха, подготвиха и представиха факти за живота и значимостта на известни български възрожденци. Те споделиха, че днес учителите са продължители на делото на будителите и спомагат за запазване на духовността, традициите и българското у всеки ученик. 

Тяхното представяне можете да видите на адрес: https://youtu.be/qc-lKLLH9zo